Галерија

PHCOKER компанија Фабрика слика

лабораторија

PHCOKER компанија Фабрика слика

Соба за состаноци

PHCOKER компанија Фабрика слика

Член за односи со јавноста

PHCOKER компанија Фабрика слика

Работилница без пупки

PHCOKER компанија Фабрика слика

фабричка зграда

PHCOKER компанија Фабрика слика

Лабораторија1

PHCOKER компанија Фабрика слика

Производство на работилници и опрема

PHCOKER компанија Фабрика слика

канцеларија

PHCOKER компанија Фабрика слика

опрема

PHCOKER компанија Фабрика слика

Научен тим

PHCOKER компанија Фабрика слика

лабораторија